भाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घरभित्र आउँछ धन : हेर्नुहोस - Man Xune Kura
January 26, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.