प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग ! हेर्नुहोस - Man Xune Kura
January 26, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.