जब चोर घरभित्र चोरी गर्दै थिए घरमालिकले निकाले यस्तो जुक्ति, त्यसपछि मालिकलाई भयो २ बर्ष सजाय : हेर्नुहोस - Man Xune Kura
January 26, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *